Problem med snarkningar

Vissa människor snarkar mer än andra och man kan behöva söka hjälp. Måste man söka hjälp skall snarkningarna vara frekvent återkommande och konsekventa. Då kan de nämligen störa både människor i ens närhet men även ens egen sömn. Snarkar man, ofta stör det nattsömnen och du vaknar inte utvilad vilket i sin tur kan leda till problem med immunförsvaret och koncentrationssvårigheter. I det långa loppet kan man även få högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Det ska också nämnas att snarkningar blir allt vanligare ju äldre man blir.

Vi har listat 10 tips för dig som vill sluta snarka.

Ungefär tio procent av de som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Sömnapné innebär att man får andningsuppehåll under sömnen men för att det skall betraktas som apné måste uppehållet vara längre än 10 sekunder och för att man ska ses som drabbad av OSAS, innebär det att man har fler än fem sömnapnéer per timme man sover och är sömnig eller trött under dagen.