Professionell hjälp mot snarkning

Ibland kan det behövas professionell hjälp för att sluta snarka. Ofta är det för att man lider av sömnapné eller s.k. OSAS.

Diagnos för OSAS (obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna) ställs genom att man registrerar nattsömnen. Ibland kan det då hända att man får sova över på sömnlaboratorium på ett sjukhus, men det blir allt vanligare att man själv får låna hem utrustningen som behövs för egna mätningar i hemmet.

En maskin kopplas då till en andningsmask ser till att man under natten har ett övertryck i luftvägarna som hindrar dem att falla samman och göra luftvägen trång.

En annan behandlingsform är att använda en snarkskena vilken kan göras av en specialistläkare. Den gör att underkäken flyttas fram och att man därigenom vidgar luftvägarna.

Som sista utväg kan man även utföra en operation som ska vidga svalget och ge luften större passage. Det rekommenderas dock inte i första hand och lämpar sig inte om man har stora halsmandlar, om man är överviktig eller sjuk i övrigt.

Det finns ett flertal sorters operationer, men den vanligaste är att man tar bort halsmandlar och slemhinneöverskottet i mjuka gommen. Därefter sys gombågarna åt sidan för att vidga svalget.

Slutligen – kom ihåg att om du har besvär av dagtrötthet och snarkningar eller misstänker att du har andningsuppehåll då bör du kontakta din vårdcentral.