Snarkskena

SnarkskenaSnarkskena eller apnéskena är en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Den skjuter fram underkäken och hindrar tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna.

Vem kan använda snarkskena?

Snarkskenan är ofta ett förstahandsalternativ vid snarkproblem utan sömnapnésymptom, men används även vid behandling av personer med sömnapné.

Snarkskenan provas ut av en specialisttandläkare efter remiss från läkare.