Sömnapné

Sömnapné är andningsuppehåll som drabbar ca 10 % av de som snarkar. Andningsuppehållet skall vara längre än 10 sekunder för att det skall betraktas som apné. Man har funnit ett samband mellan ökad risk för hjärt– och kärlsjukdomar och sömnapné.

Sömnapné leder till för låg halt av syre i blodet, medan halten av koldioxid blir för hög. Andningsuppehållen leder också till förhöjt blodtryck. Personer med sömnapné lider ofta av huvudvärk under den vakna delen av dygnet, samt en mycket stark trötthet.

Olika orsaker till sömnapné är bland annat trånga övre luftvägar, övervikt, alkohol, allergisk svullnad eller lugnande läkemedel. Sätt att minska besvären kan vara att banta och dricka mindre alkohol.

Hjälper inte detta finns olika metoder för att komma tillrätta med sömnapnén. CPAP är en liten apparat som skapar positivt övertryck så att övre luftvägarna hålls öppna. En annan metod som har blivit allt populärare är användning av speciella bettskenor, så kallade apnéskenor. Denna skena som tillverkas hos tandläkare, skjuter fram underkäken och därmed förbättrar luftpassagen i svalget.

Många sk. öronbarn drabbas av sömnapné på grund av att luftvägarna, främst näsa-öronpassagen, är inflammerade och svullna. Detta åtgärdas alltid med operation eftersom tillståndet obehandlat är förenat med livsfara.

Källa wikipedia