Operation mot snarkning

Det finns ett flertal olika sorters metoder, men den vanligaste kallas UPPP (UvuloPalatoPharyngoPlastik), en svalgoperation där mjukdelarna i svalget, så som delar av mjuka gommen och gombågarna opereras bort.

UPPP innebär också att man tar bort mandlarna och eventuell överflödig slemhinna i svalget samt syr fram bakre gombågarna för att få större öppning. Men det fungerar inte för alla.

Tidigare var operation ofta ett förstahandsalternativ vid behandling av sömnapné, men idag ser man ofta ett kirurgiskt ingrepp som en sista åtgärd om inget annat fungerar.

Operation är dock ett mer vanligt alternativ om andningssvårigheterna beror på förstorade halsmandlar eller att körteln bakom näsan tar för mycket plats.